Loading color scheme

Rozpoczęcie konferencji

11.00

Rozpoczęcie konferencji

Powitanie gości,
wprowadzenie w tematykę, omówienie organizacji konferencji


Maciej Kalski,
Dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 

BLOK 1

Praca zdalna w województwie opolskim

 

11.10

Praca zdalna w Polsce i województwie opolskim

dr hab. Edyta Szafranek
Wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, Uniwersytet Opolski

11.25

Efektywność i zarządzanie pracą zdalną

dr Jolanta Maj
Politechnika Opolska

11.40

Skutki psychologiczno-społeczne pracy zdalnej

dr hab. Tomasz Grzyb
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

12.00 Praca zdalna w polskim prawodawstwie  dr hab. Monika Gładoch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kancelaria M.Gładoch – specjaliści prawa pracy 

 

 

 

BLOK 2

Wdrażanie i upowszechnianie pracy zdalnej

 

 

12.25

Wprowadzenie

Maciej Kalski
Dyrektor WUP w Opolu

12.30

Jak skutecznie wnioskować
o szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Elżbieta Gabryś
Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP w województwie opolskim 

12.45

Popularyzacja pracy zdalnej za pomocą KFS – sondaż regionalny

dr Maciej Filipowicz
WUP w Opolu

13.00 DEBATA

Uczestnicy:

Elżbieta Gabryś

dr hab. Monika Gładoch

dr hab. Tomasz Grzyb (moderator)

Maciej Kalski

dr Jolanta Maj

dr hab. Edyta Szafranek
13.30 Zakończenie