Loading color scheme

Konferencja

29 czerwca 2022 roku o godzinie 10.30 odbędzie się konferencja pt. Wyzwania opolskiego rynku pracy.

Będzie to spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane główne wnioski wynikające z realizacji badania opierającego się na analizie unikalnych danych zastanych oraz dyskusji prowadzonych wśród ekspertów. Ten szeroko zakrojony projekt badawczy powstał we współpracy z partnerami, wśród których znalazły się takie instytucje jak:

• Opolski Oddział Narodowego Banku Polskiego
• Opolski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Politechnika Opolska
• powiatowe urzędy pracy w Brzegu, Głubczycach oraz Nysie
• Uniwersytet Opolski
• Urząd Statystyczny w Opolu

W trakcie konferencji skoncentrujemy się na szeregu wyzwań, przed jakimi będzie stał opolski rynek pracy w najbliższym czasie. Jednocześnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie będą możliwości wykorzystania środków publicznych, w tym Krajowego Funduszu Szkoleniowego, aby im sprostać. Jest to również okazja, aby zaprezentować wyniki analiz efektywności tego ostatniego instrumentu, który nastawiony jest na wsparcie pracodawców poprzez dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Ponieważ już w trakcie trwania analiz pojawiły się dodatkowe wyzwania związane z wojną w Ukrainie, również temu zagadnień poświęcimy należny mu czas. Postaramy się zaprezentować informacje ilustrujące grupę uchodźców w województwie opolskim oraz omówić perspektywy  ich zatrudnienia. To wszystko zostanie odniesione do bieżącej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, czego podejmie się niezależna ekonomistka Pani Alicja Defratyka (AGENDA). 

Czas spędzony na konferencji zakończymy debatą ekspercką, w trakcie której zastanowimy się, jak skutecznie niwelować bariery w rozwoju Opolszczyzny. Będziemy zatem poszukiwali kierunków zmian, w czym pomogą nam partnerzy projektu oraz przedstawiciele środowiska naukowego (PRELEGENCI).

Przebieg konferencji będzie transmitowany on-line, a wystąpienia i materiały źródłowe będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych (LIVE STREAM)

 

Do zobaczenia !