Loading color scheme

O Forum / 2022

Już 23 listopada 2022 roku odbędzie się IV Opolskie Forum Zawodowe. Tradycyjnie będziemy dyskutować o aktualnych wyzwaniach w przestrzeni rynku pracy i edukacji.

Najbliższa edycja to dwa główne bloki tematyczne. W pierwszym z nich zaprezentujemy wyniki najnowszego badania regionalnego rynku pracy, z którego dowiemy się, jakie są oczekiwania opolskich pracodawców co do najbliższej przyszłości. Ustalimy, czy możemy spodziewać się zwolnień pracowników, czy wręcz przeciwnie, będziemy mieli do czynienia z popytem na pracę. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse na zatrudnienie cudzoziemców, szczególnie uchodźców z Ukrainy.

Druga część poświęcona będzie kwestiom integracyjnym i niebezpieczeństwom związanym
z sytuacją kryzysową, w jakiej znaleźli się uchodźcy. Zwrócimy uwagę na to, że umiejętność porozumienia się jest jednym z kluczowych warunków integracji społeczno-zawodowej, omówimy zagadnienia związane z podobieństwem języka polskiego i ukraińskiego oraz pochylimy się nad warunkami organizacji efektywnych kursów języka polskiego. Wesprze nas w tym profesor Anna Tabisz z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Mając na uwadze, że przymusowa emigracja do Polski jest bardzo dużym obciążeniem psychologicznym, będziemy również chcieli porozmawiać na temat niebezpieczeństwa handlu ludźmi. To bardzo ważne, aby zrozumieć sytuację w jakiej znaleźli się uchodźcy, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy dr Arkadiusza Jasińskiego z Instytutu Psychologii UO oraz prezeskę Fundacji LaStrada Panią Joannę Garnier. Towarzyszyć im będzie również przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Pan Mariusz Wysiński.

Ponieważ Opolszczyzna jest dla nas ważna, zaprosiliśmy również prof. Pawła Kaczmarczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, aby opowiedział o doświadczeniach różnych krajów w kształtowaniu polityki integracyjnej. Wiedza ta z pewnością będzie przydatna dla każdego, kto nie tylko interesuje się sytuacją cudzoziemców, ale ma również realny wpływ na to co się z nimi dzieje.

W końcowej części konferencji przejdziemy do omówienia możliwości wsparcia przedsiębiorców za pomocą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, instrumentu pozwalającego na dofinansowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników (w tym cudzoziemskich), o którym niestety jeszcze nie wszyscy wiedzą.

Całość zakończy debata z udziałem przedstawicieli świata nauki i administracji publicznej, którą poprowadzi nasz ekspert, pani Irena Wolińska.