Loading color scheme

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest jednostką samorządu Województwa Opolskiego działającą na podstawie ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do zadań WUP w Opolu należy m.in. prowadzenie badań i analiz z szeroko rozumianego obszaru rynku pracy, co pozwala na kształtowanie regionalnej polityki związanej z zatrudnieniem i bezrobociem. Wojewódzki Urząd Pracy jest także jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów Tarczy Antykryzysowej w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.

https://wupopole.praca.gov.pl/

 

 

Partnerzy

 

  

 

 

Partner Medialny