Loading color scheme

Nabór na środki KFS w powiecie głubczyckim

Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Termin składania wniosków: od 18.03.2024 do 22.03.2024 godz. 15:30 Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach Więcej informacji na stronie: https://glubczyce.praca.gov.pl

Nabór na środki KFS w powiecie namysłowskim

Zapraszamy Pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu namysłowskiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin naboru: 01.03.2024r. - 15.03.2024r. Więcej informacji na: https://namyslow.praca.gov.pl lub pod nr. tel.: 77 419 09 22

Nabór na środki KFS w powiecie prudnickim

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków na „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego” trwa od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Więcej informacji na stronie: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/557/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego lub pod nr. tel.: (77) 436 99 83

Nabór na środki KFS w powiecie strzeleckim

Zapraszamy Pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin naboru: 06.03.2024r. - 08.03.2024r. Więcej informacji na: www.strzelceopolskie.praca.gov.pl lub pod nr. tel: 77 462 18 14

Nabór wniosków w powiecie oleskim

Szanowni Państwo, informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Terminy składania wniosków: 26 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r. Wszystkie informacje dostępne pod poniższym linkiem: https://olesno.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/23049183-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Nabór wniosków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Szanowni Państwo, informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Terminy składania wniosków: 12 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. w godzinach: 08:00 do 15:00 Urząd dysponuje kwotą 475 100,00 zł na realizację wniosków pracodawców w ramach KFS. Wszystkie informacje dostępne pod poniższym linkiem: https://kedzierzyn-kozle.praca.gov.pl/-/22776057-rusza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Nabór na środki KFS w powiecie kluczborskim

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ogłosił nabór wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 18 do 24 stycznia. Limit środków, którymi dysponuje PUP Kluczbork wynosi 305 200,00 zł Więcej szczegółów pod poniższym linkiem: https://kluczbork.praca.gov.pl/-/22705673-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego

W 2024 roku opolskie urzędy pracy w ramach KFS mają do wykorzystania 5 334 tys. złotych

Środki te będą mogły zostać przeznaczone między innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych czy wsparcie kształcenia osób po 45 roku życia.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W 2024 roku wyznaczono następujące priorytety:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Ogłoszono również priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Wniosek o wsparcie można złożyć zgodnie z terminami naboru i zasadami określonymi przez powiatowy urząd pracy. Z reguły środki finansowe dostępne są już w styczniu, dlatego warto śledzić strony internetowe urzędów.

 

Nabór wniosków w powiecie głubczyckim

Dzień dobry,

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach informuje, że od 20.09.2023r. trwa nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 29.09.2023r. do godz. 15:30

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP:

PUP Głubczyce

Nabór wniosków w powiecie strzeleckim

Zapraszamy Pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru: 06.09.2023r. - 08.09.2023r.

więcej informacji poniżej:

PUP Strzelce Opolskie