Loading color scheme

W 2024 roku opolskie urzędy pracy w ramach KFS mają do wykorzystania 5 334 tys. złotych

Środki te będą mogły zostać przeznaczone między innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych czy wsparcie kształcenia osób po 45 roku życia.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W 2024 roku wyznaczono następujące priorytety:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Ogłoszono również priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Wniosek o wsparcie można złożyć zgodnie z terminami naboru i zasadami określonymi przez powiatowy urząd pracy. Z reguły środki finansowe dostępne są już w styczniu, dlatego warto śledzić strony internetowe urzędów.

 

Nabór wniosków w powiecie głubczyckim

Dzień dobry,

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach informuje, że od 20.09.2023r. trwa nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 29.09.2023r. do godz. 15:30

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP:

PUP Głubczyce

Nabór wniosków w powiecie strzeleckim

Zapraszamy Pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru: 06.09.2023r. - 08.09.2023r.

więcej informacji poniżej:

PUP Strzelce Opolskie

 

 

Kolejny nabór wniosków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Szanowni Państwo,

informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ponownie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Terminy składania wniosków:

 do 31 sierpnia 2023 r.

 w godzinach: 08:00 do 15:00

Urząd dysponuje kwotą 10 686,00 zł na realizację wniosków pracodawców w ramach KFS.

 

Wszystkie informacje dostępne pod poniższym linkiem:

 

PUP Kędzierzyn-Koźle

 

Nabór wniosków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Szanowni Państwo,

informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Terminy składania wniosków:

11 lipca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

w godzinach: 08:00 do 15:00

Urząd dysponuje kwotą 147 000,00 zł na realizację wniosków pracodawców w ramach KFS.

 

Wszystkie informacje dostępne pod poniższym linkiem:

PUP Kędzierzyn-Koźle

Nabór wniosków z KFS w powiecie oleskim

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie do 30.06.2023 r. przyjmuje wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Olesno

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu promującego Krajowy Fundusz Szkoleniowy „Nowe umiejętności, nowe możliwości”

Laureaci

I miejsce: Pani Małgorzata Połubińska-Bąk z firmy Sebastian Bąk

II miejsce: Pan Radosław Gliński z firmy NETECS Sp. z o.o.

III miejsce: Pan Mieczysław Szmańda z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Wyróżnienia

Pani Gabriela Hajduk-Plaminiak z firmy NESTRO PPHU Sp. z o.o.

Pan Marcin Oparski ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Pan Łukasz Chryczyk z firmy Luk-Trans Łukasz Chryczyk

 

Gratulujemy!

Nabór wniosków z KFS w powiecie krapkowickim

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach dysponuje środkami Krajowego Funduszu  Szkoleniowego  tzw. rezerwy ministra w wysokości: 122 000,00  zł przeznaczonymi  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
W związku z tym w okresie od 12.06.2023 r.  do 14.06.2023 r. odbędzie się nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Krapkowice

Ty fotografujesz my nagradzamy! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy firmy z woj. opolskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nowe umiejętności, nowe możliwości".

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2023 roku w Mosznej podczas obchodów uczczenia 25 rocznicy obrony województwa opolskiego.

Zapraszany serdecznie do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Wszystkie szczegóły związane z konkursem, w tym wykaz nagród zawarte są w poniższym regulaminie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Nowe umiejętności, nowe możliwości"