Loading color scheme

Program konferencji

Integrujący rynek pracy

10.00

Przywitanie

Przedstawiciel Zarządu Województwa Opolskiego

 

Wprowadzenie

Maciej Kalski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Sesja I – Trendy na opolskim rynku pracy

10.15

Wyniki badania Prognoza popytu na pracę w województwie opolskim w latach 2022/2023,

Malwina Pietrzyk,  Zastępca Dyrektora Działu Badań Społecznych i Ewaluacyjnych, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

10.30

Struktura zatrudnienia obywateli Ukrainy w województwie opolskim w perspektywie porównawczej,
Elżbieta Kaczorowska-Rams, Zastępca Dyrektora ds. Dochodów,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

10.45

Wybrane aspekty sytuacji uchodźców w województwie opolskim,
dr Maciej Filipowicz, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Sesja II – Rynek i integracja

11.00

Językowy klucz do integracji społeczno-zawodowej,

prof. Anna Tabisz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski

prof. Danuta Lech-Kirstein, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski

 

11.15

Psychologiczne uwarunkowania sytuacji uchodźców,

dr Arkadiusz Jasiński, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 

11.30

Niebezpieczeństwo handlu ludźmi,

Joanna Garnier, Fundacja LaStrada

 

11.45

Legalność zatrudnienia cudzoziemców,

Mariusz Wysiński, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

 

Przerwa 12.00 - 12.15

12.15

Wyzwania dla integracji uchodźców w Polsce,
prof. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

 

12.35

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – skuteczne wsparcie firm i pracowników,

Maciej Kalski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

12.45

Debata

 

Uczestnicy debaty

prof. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska

Bartosz Ryszka, Opolska Izba Gospodarcza

Mieczysław Wojtaszek, Opolski Urząd Wojewódzki

Dariusz Madera, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Mariusz Wysiński, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 

 

Moderacja: Irena Wolińska