Loading color scheme

BLOK 2

Wdrażanie i upowszechnianie pracy zdalnej

 

 

12.25

Wprowadzenie

Maciej Kalski
Dyrektor WUP w Opolu

12.30

Jak skutecznie wnioskować
o szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Elżbieta Gabryś
Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP w województwie opolskim 

12.45

Popularyzacja pracy zdalnej za pomocą KFS – sondaż regionalny

dr Maciej Filipowicz
WUP w Opolu

13.00 DEBATA

Uczestnicy:

Elżbieta Gabryś

dr hab. Monika Gładoch

dr hab. Tomasz Grzyb (moderator)

Maciej Kalski

dr Jolanta Maj

dr hab. Edyta Szafranek
13.30 Zakończenie