Loading color scheme

Prof. Rafał Muster

Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.  W swojej działalności naukowej zajmuje się rynkiem pracy, socjologią bezrobocia oraz problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych  związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.  W swoich badaniach szczególną uwagę kładzie na zróżnicowanie generacyjne pracowników, a także na kwestie związane z nieadekwatnym zatrudnieniem.