Loading color scheme

Środki z rezerwy KFS w 2022 r.

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaproponował, a Rada Rynku Pracy zaakceptowała, rozdysponowanie rezerwy KFS pomiędzy województwa. W 2022 roku województwo opolskie otrzyma do dyspozycji 989,4 tys. zł.

Środki rezerwy przeznaczone są na finansowanie zadań w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy, tj. na:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.