Loading color scheme

Maciej Kalski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Do jego kompetencji należy kierowanie jednostką, w tym m.in. realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami wyższymi i NGO w zakresie rozwoju rynku pracy.

Od wielu lat zatrudniony w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia, a także w instytucji pomocy i integracji społecznej. Nabyte doświadczenie przejawia się w znajomości zasad funkcjonowania urzędów pracy i instytucji rynku pracy sektora prywatnego. W przeszłości także koordynator badań rynku pracy oraz uczestnik prac strategicznych w obszarze rynku pracy.

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach socjologia i politologia – specjalność europeistyka.