Loading color scheme

Prof. Brygida Solga

Dr hab. Brygida Solga – jest profesorem na Politechnice Opolskiej i w Instytucie Śląskim. Pełni funkcję kierownika Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz kierownika Pracowni Badań Społecznych Instytutu Śląskiego. Jest członkiem Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Od 2008 r. jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. W głównym nurcie zainteresowań naukowych oraz działalności badawczej znajduje się problematyka migracji zagranicznych, rynku pracy, ekonomii społecznej, polityki społecznej oraz polityki migracyjnej, a także rozwoju regionalnego i ekonomii międzynarodowej. Jako kierownik, główny wykonawca lub wykonawca oraz ekspert uczestniczyła w wielu projektach naukowo-badawczych, w tym poświęconych tematyce rynku pracy.