Loading color scheme

Małgorzata Kaszubska

Małgorzata Kaszubska, naczelnik wydziału Ubezpieczeń i Składek

Absolwentka Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni pracownik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, od początku kariery zawodowej związana z Zakładem. Przygotowanie zawodowe, to kompilacja pasji i zainteresowań sprawami społecznymi i ekonomicznymi. Inicjatorka szkoleń i warsztatów w zakresie ubezpieczeń społecznych. Autorka materiałów prezentowanych podczas spotkań z klientami ZUS.  Zaangażowany oświatowiec, unika rutyny i nieefektywnych rozwiązań. Prywatnie miłośnik turystyki górskiej.