Loading color scheme

Dr Jolanta Maj

Jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, w Katedrze Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Opolskim oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych nadany decyzją Rady Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej działalność naukowa skupia się głównie wokół zarządzania różnorodnością, w tym funkcjonowania różnych grup pracowniczych w przedsiębiorstwach i organizacjach. Aktualnie realizuje działanie naukowe finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki pt. „Badania wstępne nad wykorzystaniem koncepcji zdolności dynamicznych jako ram dla wyjaśnienia wpływu różnorodności na innowacyjność organizacji”. Do tej pory realizowała kilka projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak również z Działań Statutowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, w tym projekt „Efektywność i satysfakcja w zespołach realnych i wirtualnych”, gdzie pełniła funkcję Kierownika Projektu. Jest autorką i współautorką dwóch monografii naukowych, autorką i współautorką ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych.  Jest dwukrotną laureatką Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej za indywidualne osiągnięcia naukowe.