Loading color scheme

Mariusz Wysiński

Starszy Inspektor Pracy zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
Koordynator kontroli  legalności zatrudnienia cudzoziemców
Członek Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Opolu