Loading color scheme

Dr Maciej Filipowicz

Dr Maciej Filipowicz, socjolog, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu od 2007 roku. Zajmuje się koordynacją badań i analiz z zakresu regionalnego rynku pracy. Autor licznych analiz i raportów poświęconych m.in. bezrobociu, w których zjawisko to bada pod kątem uwarunkowań społeczno-kulturowych. Z ramienia WUP w Opolu przy realizacji projektów badawczych inicjuje i współpracuje z szkołami wyższymi oraz instytucjami publicznymi (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Urząd Statystyczny). Prywatnie miłośnik turystyki górskiej.