Loading color scheme

dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Prof. UW

Paweł Kaczmarczyk jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii) i od 2016 r. Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Paweł Kaczmarczyk jest związany z Ośrodkiem od 1997 roku a początek jego współpracy wiąże się z przełomowymi w polskich badaniach migracyjnych etnosondażami realizowanymi w wybranych regionach Polski. Obecne obszary zainteresowań to: szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności (w przeszłości był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa RM).

Członek bądź współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji (m.in.  Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE) a także współpracownik licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA, Banku Światowego, OECD.

Od 2020 roku członek Komitetu Zarządzającego programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy (IDUB) oraz koordynator działania Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS).