Loading color scheme

Małgorzata Pliszka

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora urzędu pracy. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim o kierunku pedagogicznym, studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim- Public Relations w instytucjach rynku pracy. Nadzorująca realizację programów pilotażowych  „Twoja kariera – Twój wybór”, „ Profilowanie usług”. Współautorka  publikacji pt.: „Dobre praktyki w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy” –  zeszyt metodyczny dla pośredników pracy wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoba współpracująca  z Wyższą Szkołą Humanistyczną i Dziennikarstwa Poznań, w zakresie prowadzenia wykładów na studiach podyplomowych z pośrednictwa pracy.