Loading color scheme

Dr Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych

Od 2005 roku dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu oraz Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła.

Ekspert Związku Rzemiosła Polskiego ds. kształcenia zawodowego i rynku pracy.

Wykładowca na kursach czeladniczych i mistrzowskich organizowanych przez samorząd gospodarczy rzemiosła, a także czynny doradca zawodowy.

Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Opolu.