Loading color scheme

Dr Grzegorz Haber

Dr Grzegorz Haber - pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego;
w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora, przygotowując i broniąc dysertację pt. Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej. Wyzwania dla teorii i praktyki politycznej. W przeszłości w centrum swoich zainteresowań umieścił również problemy globalne współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem państw rozwijających się, a także etyczno-moralne aspekty funkcjonowania społeczeństw XXI wieku. Autor publikacji naukowych, w których przedstawia wyniki badań dot. problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata ("Etyka globalna jako (nie)konfrontacyjny projekt rozwiązania odwiecznego konfliktu Północy z Południem"; "Nierówności społeczne jako problem globalny w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem państw peryferyjnych w światowym systemie społeczno-ekonomicznym", czy też "Przemoc narkotyki i bezpieczeństwo publiczne jako wyzwanie dla świata polityki w XXI wieku na przykładzie wybranych państw Ameryki Łacińskiej"). Był również redaktorem naukowym monografii zbiorowej "Prawa człowieka w perspektywie rozwoju globalnego".  

Aktualnie za przedmiot swojego naukowego i badawczego zainteresowania uznaje kwestie dot. zarządzania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozwoju kompetencji wśród pracowników różnych szczebli zarządzania i w różnych sektorach gospodarki, w tym organizacji pozarządowych.

Jest ekspertem merytorycznym w programach PO WER i PO IR w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w kilka działach Regionalnych Programów Operacyjnych w różnych województwach; konsultant rozwiązań strategicznych na poziomie samorządu terytorialnego, a także trener i doradca zawodowy pracujący m.in. z osobami z niepełnosprawnościami.