Loading color scheme

Katarzyna Ignaszak

Katarzyna Ignaszak jako partner zarządzający wrocławskim biurem PwC wspiera rozwój regionalnej praktyki firmy. Katarzyna jest odpowiedzialna za obsługę klientów audytowych PwC, a także rozwój usług w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa księgowego i finansowego. 

Karierę w PwC rozpoczęła w 2004 r., w tym czasie pracowała dla kluczowych klientów PwC, w tym największych polskich firm i wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradzała dolnośląskim przedsiębiorcom w projektach takich jak IPO, ekspansja zagraniczna, czy międzynarodowe transakcje akwizycyjne. Katarzyna jest Liderką Dolnośląskiej Loży Kobiet Biznesu. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada także uprawnienia biegłego rewidenta.