Loading color scheme

Prof. Paweł Frącz

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Opolu oraz profesor w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od początku swojej pracy zawodowej opublikował kilkadziesiąt prac jako artykuły naukowe i referaty konferencyjne, oraz brał udział w 24 projektach naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych przez KBN, NCBiR, NCN oraz UE. Posiada również ponad 20 letnie doświadczenie w nadzorowaniu oraz zarządzaniu spółkami prawa handlowego.