Loading color scheme

Nabór wniosków w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Szanowni Państwo,

informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Terminy składania wniosków:

11 lipca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

w godzinach: 08:00 do 15:00

Urząd dysponuje kwotą 147 000,00 zł na realizację wniosków pracodawców w ramach KFS.

 

Wszystkie informacje dostępne pod poniższym linkiem:

PUP Kędzierzyn-Koźle

Nabór wniosków z KFS w powiecie oleskim

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie do 30.06.2023 r. przyjmuje wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Olesno

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu promującego Krajowy Fundusz Szkoleniowy „Nowe umiejętności, nowe możliwości”

Laureaci

I miejsce: Pani Małgorzata Połubińska-Bąk z firmy Sebastian Bąk

II miejsce: Pan Radosław Gliński z firmy NETECS Sp. z o.o.

III miejsce: Pan Mieczysław Szmańda z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Wyróżnienia

Pani Gabriela Hajduk-Plaminiak z firmy NESTRO PPHU Sp. z o.o.

Pan Marcin Oparski ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Pan Łukasz Chryczyk z firmy Luk-Trans Łukasz Chryczyk

 

Gratulujemy!

Nabór wniosków z KFS w powiecie krapkowickim

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach dysponuje środkami Krajowego Funduszu  Szkoleniowego  tzw. rezerwy ministra w wysokości: 122 000,00  zł przeznaczonymi  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
W związku z tym w okresie od 12.06.2023 r.  do 14.06.2023 r. odbędzie się nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Krapkowice

Ty fotografujesz my nagradzamy! Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy firmy z woj. opolskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nowe umiejętności, nowe możliwości".

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2023 roku w Mosznej podczas obchodów uczczenia 25 rocznicy obrony województwa opolskiego.

Zapraszany serdecznie do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Wszystkie szczegóły związane z konkursem, w tym wykaz nagród zawarte są w poniższym regulaminie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Nowe umiejętności, nowe możliwości"

Nabór wniosków z KFS w powiecie głubczyckim

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Termin składania wniosków: 01 - 14.02.2023 r.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Głubczyce

 

Nabór na środki KFS w powiecie strzeleckim

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 09.02.2023 r. - 17.02.2023 r.
 
Szczegóły pod poniższym linkiem:

PUP Strzelce Opolskie

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP Opole

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu do 27 stycznia 2023 r. odbywa się nabór wniosków o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Planowana kwota limitu KFS na rok 2023 wynosi 1 729 700,00 zł.

 

Wszystkie niezbędne informacje pod poniższym linkiem:

PUP Opole

 

Nabór na środki KFS w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Terminy składania wniosków:

13 lutego 2023 r. do 16 lutego 2023 r.

w godzinach: 08:00 do 15:00.

Urząd dysponuje kwotą 483 800,00 zł na realizację wniosków pracodawców w ramach KFS.

Niezbędne informacje pod poniższym linkiem:

PUP Kędzierzyn-Koźle

Nabór na środki KFS w powiecie oleskim

Szanowni Państwo,

informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30.01.2023 do 03.02.2023 r.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

PUP Olesno

 

Podział środków KFS w 2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego oraz decyzją ministra właściwego ds. pracy środki limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały podzielone w następujący sposób:

        Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu - 399,8 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach - 187,7 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu - 483,8 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku - 285,4 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach – 400,3 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie – 202,6 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – 540,0 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie – 339,0 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Opolu - 1 729,7 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku – 241,9 tys. zł.
        Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich – 396,8 tys. zł.

Zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi powiatowymi urzędami pracy po więcej szczegółów!

Ponad 5 milionów złotych dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ponad 5 milionów złotych dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2023 roku opolskie urzędy pracy w ramach KFS mają do wykorzystania 5 207 tys. złotych. Środki te będą mogły zostać przeznaczone między innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców zatrudniających cudzoziemców, wsparcie osób osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Wniosek o wsparcie można złożyć zgodnie z terminami naboru i zasadami określonymi przez powiatowy urząd pracy. Z reguły środki finansowe dostępne są już w styczniu, dlatego warto śledzić strony internetowe urzędów.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie co najmniej jednego priorytetu określonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2023 roku wyznaczono następujące priorytety:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Ogłoszono również priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.