Loading color scheme

dr hab. Anna Tabisz, prof. UO

Lingwodydaktyczka, językoznawczyni, kierowniczka Katedry Języka Polskiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w obrębie: dyskursu edukacyjnego, lingwodydaktyki, lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki oraz psycholingwistyki. Problemy szczegółowe, które podejmuje w badaniach własnych, to m.in.: komunikacja dydaktyczna, kształcenie językowe w szkole, sprawność pisania i mówienia. Autorka „Kompetencji tekstotwórczych uczniów na przykładzie rozprawki” oraz licznych artykułów naukowych. Redaktorka i współredaktorka tomów z serii „Języka a Edukacja”.

Prywatnie żona taternika i mama dwóch córek – Julii i Hani. Miłośniczka sztuki oraz prozy Johna Maxwella Coetzeego.