Loading color scheme

Prof. Krystian Heffner

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

- członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (kadencja 2019-2022)

Specjalizacja naukowo-badawcza

Gospodarka regionalna, Polityka regionalna, Europejska polityka regionalna, Gospodarka przestrzenna, Geografia ekonomiczna, Gospodarka miejska, Rozwój obszarów wiejskich, Studia migracyjne.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju małych miast, kierunki zmian przestrzennych i gospodarczo-społecznych w strefach zewnętrznych metropolii, rozwój obszarów wiejskich, migracje i ich znaczenie dla rozwoju regionów i struktur lokalnych.