Loading color scheme

Prof. Adam Drosik

dr hab. Adam Drosik, prof. UO – Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Autor monografii „Zarządzanie kwestiami. Studium przypadku Duże Opole”, ponadto redaktor dwóch monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu zarządzania procesami informacyjnymi oraz zrównoważonego rozwoju. Autor i współautor kilkunastu analiz i ekspertyz z zakresu edukacji i rynku pracy. Współautor nagrodzonego przez Global Education Network Europe podręcznika „Global Studies. Podręcznik akademicki”.