Loading color scheme

Elżbieta Gabryś

Absolwentka  Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (także przy UW). Od 1991 roku pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, a od 2000 roku dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, silnie zaangażowana we wspieranie ekonomii społecznej oraz pomoc osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem społecznym.