Loading color scheme

Lesław Tomczak

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Ścieżka rozwoju zawodowego: nauczyciel w szkole podstawowej, wychowawca w domu dziecka, nauczyciel  w szkole średniej, wykładowca na opolskich uczelniach, wizytator Kurtorium Oświaty, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa informacyjnego, Członek Rady ds. Informatyzacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, dyrektor i menadżer największej instytucji edukacyjnej w woj. Opolskim.

Od ponad jedenastu lat wspiera i prowadzi projekty dla edukacji, w tym projekty z funduszy UE. W roku 2018 roku projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe 2“ został uznany za najlepszy projekt dla szkolnictwa zawodowego na European Vocational Skills Week. W uznaniu dorobku powołany przez Komisję Europejską na Ambasadora Polski EVSW 2020.

Motto zawodowe „Praca dla ludzi, praca na rzecz edukacji, to praca na rzecz naszych przyszłych sukcesów“.