Loading color scheme

Agnieszka Wojtal

Agnieszka Wojtal - absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, pedagog, wychowawca, trener biznesu. Od 2018 r. pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie - Główny analityk i Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w woj. opolskim, specjalizujący się w opisywaniu kwalifikacji rynkowych zgodnie ze standardami ZSK (m.in. branża budowlana, drzewno-leśna, IT, lean w medycynie) oraz upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie i wiedzy na temat ZSK wśród kluczowych interesariuszy systemu w regionie.
W swojej karierze zawodowej pracowała dla opolskich firm i instytucji szkoleniowych jako specjalista ds. kształcenia oraz specjalista ds. projektów unijnych, w tym kierownik i koordynator. Odpowiadała za kompleksową organizację procesów szkoleniowych dedykowanych osobom dorosłym (kursy zawodowe i szkolenia miękkie) począwszy od pozyskania klienta, przez diagnozę potrzeb szkoleniowych, opracowanie programu szkoleniowego, nadzór dydaktyczny, organizację egzaminu, po ewaluację. Współpracowała również z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ) uczestnicząc w walidacji i certyfikowaniu operatorów maszyn roboczych.