Loading color scheme

Ewelina Urbańczyk

Kierownik Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Pracę w centrum na stanowisku doradcy zawodowego rozpoczęła w 1999 roku współtworząc opolskie CIiPKZ.

Przez lata pracy zdobyła bogate doświadczenie jako doradca zawodowy, jak również jako trener w szczególności metod stosowanych w poradnictwie zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz z zarządzania kadrami. Aktywnie działa na rzecz poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w regionie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę w trakcie szkoleń.  Realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zarówno o zasięgu lokalnym jak i ponadnarodowym.