Loading color scheme

dr hab. Edyta Szafranek

Geograf i ekonomista,  zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu oraz kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Opolskiego. W ramach pracy w Urzędzie Statystycznym nadzoruje i współpracuje z zespołem Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych, specjalizującym się w prowadzeniu badań nad gospodarką województwa opolskiego. Jest współautorką 9 raportów z badań przygotowanych przez ten ośrodek (np. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2020, Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2010–2018 czy Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2012–2017). Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki rozwoju regionalnego - polityki i gospodarki regionalnej. W szczególności obejmują zagadnienia: identyfikacji i analizy czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, zróżnicowań wewnątrz- i międzyregionalnych, roli środków pomocowych, w tym Funduszy Strukturalnych dla procesu oraz podejścia terytorialnego do rozwoju . W tym zakresie dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 2 książki autorskie, 4 monografie naukowe pod redakcją, 10 raportów z badań oraz, kilkadziesiąt artykułów naukowych.