Loading color scheme

Irena Lebiedzińska

Pracę w publicznych służbach zatrudnienia rozpoczęła w 1990 roku, gdzie - szczególnie na początku kariery zawodowej -  wykonywała praktycznie wszystkie zadania przypisane ówczesnym biurom pracy. Od tego czasu pełniła szereg istotnych funkcji: kierownika wydziału rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy   w Opolu, a następnie zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Od ostatnich pięciu lat jest dyrektorem PUP w Opolu.

W 1994 roku ukończyła, pierwsze na rynku edukacyjnym, studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz kursy dające uprawnienia trenera publicznych służb zatrudnienia. Uczestniczyła w praktyce zawodowej w Niemczech. Swoją wiedzę uzupełniała w ramach projektów międzynarodowych Leonardo da Vinci i Erasmus. Prowadziła zajęcia z poradnictwa zawodowego dla studentów m.in. Wyższej Szkoły Zarządzania w Opolu, a także szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy.

Jest pomysłodawczynią wielu innowacji  w urzędach pracy – strategii pośrednictwa pracy, infolinii w PUP Opole czy też elektronicznego przesyłu ofert pracy i bramki sms, a także wielu innych projektów współfinansowanych z EFS. W 2020 roku utworzyła Senioralne Centrum Pracy w PUP Opole. Uczestniczyław procesie tworzenia strategii Miasta Opola i Województwa Opolskiego w zakresie rynku pracy.