Loading color scheme

Roland Wrzeciono

Od lutego 2015 r. dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) odpowiedzialny m.in. za kierowanie bieżącą działalnością jednostki, reprezentowanie jej na zewnątrz, nadzór nad podejmowanymi działaniami, realizowanie projektów własnych OCRG czy nadzorowanie zadań administracyjno-gospodarczych. Wcześniej m.in. wicedyrektor OCRG ds. wyboru projektów, informacji i promocji, kierownik Działu Przyjmowaniu i Oceny Projektów RPO w OCRG oraz pracownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Referacie Badań i Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Absolwent informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz zarządzania i marketingu Politechniki Opolskiej, a także studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oddział w Opolu.

Kierowane przez Rolanda Wrzeciono Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki działa od 2007 r. Główne zadania tej jednostki to pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu czy pozyskiwanie i obsługa inwestorów.