Loading color scheme

Grzegorz Czapla

Absolwent Wydziału Prawa na UMSC, od ponad 20 lat zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie na stanowisku Nadinspektora pracy, kierującego sekcją prawną w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy oraz czasu pracy kierowców. W latach 2007-2010 członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektoracie Pracy. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Od kilkunastu lat trener prawa pracy, współpracujący z uznanymi jednostkami szkoleniowymi, na rzecz których prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.