Loading color scheme

BLOK 3

Zmiany w organizacji pracy

 

a.  Praca zdalna w czasie epidemii COVID-19 – relacja pracodawcy

 

b.  Wyniki badania pracodawców z województwa opolskiego

 

c.   Debata:

     praca zdalna – omówienie z perspektywy organizacyjnej, psychologiczno-społecznej, formalno-prawnej: jakie  branże 
i stanowiska pracy są predystynowane do pracy zdalnej, efektywność pracy, aspekty formalno-prawne i psychologiczne związane z pracą w domu

 

Katarzyna Ignaszak, Partner w PwC Advisory Sp. z o.o.

 

 

Dr Maciej Filipowicz, WUP w Opolu

 

 

Członkowie debaty :

·      Grzegorz Czapla, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

·      Monika Fedorczuk, Konfederacja Lewiatan

·      Dr Jolanta Maj, Politechnika Opolska

·      Katarzyna Ignaszak, Partner w PwC Advisory Sp. z o.o.

 

Resume

Prof. Witold Orłowski